LLEGEIX AQUÍ LA TEVA REVISTA

Des d’aquí, agrair i transmetre la nostra admiració per la col·laboració en l’elaboració del contingut de la revista d’enguany: a les senyores Cristina Oliva i Berini i a l’Anna Gener i Surrell.
Així també agraïm la cooperació de: PEUSA, ALT URGELL FIBRA, RÈTOLS TECNO 2001 i MAQUINÀRIA AGRÍCOLA VILA.

Tanmateix volem donar les gràcies a tots els anunciants.

Amb aquesta eina l’AEAU pretén mostrar la realitat de la nostra comarca i de molts dels actius que presenta, donar a conèixer part del teixit empresarial existent, i al final afavorir la interrelació entre tots i fomentar la cohesió i possibles sinergies.