➡Interessats, interessades enviar currículum a: carnsielaboratscerdanya@gmail.com...