BASES- SE- BSU 2017-002 Bases promoció municipi 2019 CONVOCATORIA- ANNEX 1- model sol.licitud. promocio_municipi_2019 FORMULARI CONVOCATÒRIA-PE-ASP2019-001 Convocatòria ajuts promoció municipi INTERVENCIO_Sol.licitud Transferencia Bancaria_FORMULARI INTERVENCIO_Sol·licitud_Alta Creditors_Català_FORMULARIpdf

Informació rebuda des de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

Us fem saber que la Junta de Govern Local del 22 de gener, va acordar obrir la convocatòria de subvencions per a la promoció al municipi 2019, amb una dotació pressupostària de 30.600 euros.

Aquests ajuts van destinats als establiments comercials i de serveis de la Seu d’Urgell, tant si estan ubicats en planta baixa com en un pis d’un edifici, que tinguin menys de 100 m2 (queda exclosa de la superfície computable aquella destinada a magatzems, tallers, obradors i similars).  Per poder sol·licitar aquest ajut, cal que el titular de l’establiment comercial o de serveis compleixi algun dels següents requisits:

En cas d’establiments nous:

  1. a) Que tinguin llicència d’obertura, autorització de traspàs o la comunicació en data del 2018.

En cas d’establiments nous o ja existents:

  1. b) Que puguin acreditar una reforma o ampliació feta durant el 2018.
  2. c) Que hagin creat un mínim de dos llocs de treball al 2018 i que els llocs de treball continuïn vigents.
  3. d) Que puguin acreditar la creació d’un producte o serveis innovador, o bé millores en la comercialització del producte o serveis durant el 2018.

El període per a sol·licitar aquesta subvenció és de l’1 al 28 de febrer de 2019, a l’ OAC de l’Ajuntament, mitjançant la sol·licitud normalitzada i adjuntant la documentació requerida.

Podeu consultar al web www.laseu.cat o bé als documents adjunts les bases reguladores com la convocatòria, on s’especifiquen amb més detall els requisits, les categories i les despeses subvencionables, el  procediment de sol·licitud i el d’atorgament, així com la resta de criteris procedimentals.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb:
l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell
(promocio@aj-laseu.cat, o al telèfon 973 350 010, ext. 8090).