El Grup Peusa, dins del seu paper d’agent facilitador i impulsador del nou model de transició energètica cap a la implantació d’energies renovables, posa a disposició de tots els Associats de l’AEAU, a través de la seva comercialitzadora Hidroelèctrica del Valira SL, un servei d’assessorament gratuït per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques:
•Estudi previ personalitzat a nivell de producció d´Energia Solar
•Dimensionat i disseny de la ubicació/orientació de les plaques solars
•Càlcul d’amortització del retorn de la inversió estimada
•Assessorament integral en cas de treballar amb altres fonts d´energia

Podeu sol·licitar al mail jboix@peusa.es una cita personalitzada, preferentment els divendres al matí de 10 a 14h a les nostres oficines.

Aquests projectes Claus generaran un estalvi energètic i econòmic de la factura, reduiran les  emissions de CO2 a l’atmosfera i milloraran la imatge i la competitivitat de les nostres empreses.

Servei Projectes FV AEAU