S”ha publicat la convocatòria dels Ajuts Leader corresponents a l’any 2022. Des d’avui 16 de juliol i fins al 30 de setembre de 2022 (inclòs) es poden presentar les sol·licituds.

Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’hauran de presentar per mitjans telemàtics al DACC.
👉🏻https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8395_Ajuts-Leader-per-al-foment-de-la-diversificacio-economica-de-les-zones-rurals?category=7280fc48-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

I per aportar documentació que no tingui cabuda en aquesta sol·licitud, haureu de fer una instància genèrica des de la web del CAUC.
👉🏻https://seu-e.cat/ca/web/cauc/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/instancia-generica

👉🏻 Qualsevol dubte, podeu contactar a: https://www.cauc.cat/
📩 cauc@cauc.cat
☎️ 973 35 57 98