El passat mes de juny el grup Peusa va crear el Departament comercial a la seva comercialitzadora Hidroelèctrica del Valira amb diferents objectius estratègics, entre els que es troba el de fidelitzar i consolidar el client que forma part del teixit empresarial de la nostra zona històrica d’actuació i distribució, a part de l’Alt Urgell i de la Cerdanya.

Una de les seves actuacions ha estat oferir a tots els associats de la AEAU un servei per a la millor gestió de la factura elèctrica, amb la finalitat de fer més competitiva la seva activitat:
•Optimització de potències contractades
•Recomanacions pel que fa als períodes de consum
•Assessorament en reducció d’Energia Reactiva
•Estudis bàsics d’implantació d’Energia FV per autoconsum
•Distintiu de l’ús d’Energia 100% renovable

Aquests servei es gestiona amb cada un dels associats que ho sol·licitin al mail jboix@peusa.es amb una cita personalitzada, preferentment els divendres al matí de 10 a 14h a les seves oficines.

Servei gestió Factura Elèctrica