El propòsit del curs és que els alumnes coneguin com elaborar un pla de màrqueting digital, les estratègies que s’utilitzen en l’àmbit web i com realitzar promocions i publicitat a través de les xarxes socials per arribar al màxim de persones possibles i de la manera més efectiva.