Justificant de desplaçament per raó de treball, per tal que el puguis personalitzar amb les dades de l’empresa, i de cada un dels treballadors – que en aquesta situació han de desplaçar-se per motius de feina -, de manera que dits treballadors el puguin dur a sobre i mostrar en cas que les forces d’ordre públic els ho demanin.Justificant de desplaçament per raó de treball  Justificante de desplazamiento por razón de trabajo