Ahir, 20 de juny, va tenir lloc la jornada sobre Seguretat Alimentària i APPCC, a càrrec del Sr. Ángel del Río i la Sra. Maria Pal, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. En aquesta formació es van explicar els aspectes importants a tenir en compte a l’hora de treballar i gestionar un establiment on es manipulen aliments, per treballar correctament i alhora complir amb la normativa vigent. Els assistents també van poder resoldre els dubtes o consultes que se’ls pot presentar en el dia a dia.