Aquests ajuts del municipi, tenen una dotació pressupostària de 30.600 euros i van destinats als establiments comercials i de serveis de la Seu d’Urgell, tant si estan ubicats en planta baixa com en un pis d’un edifici, que tinguin menys de 100 m2 (queda exclosa de la superfície computable aquella destinada a magatzems, tallers, obradors i similars). Per poder sol·licitar aquest ajut, cal que el titular de l’establiment comercial o de serveis compleixi algun dels següents requisits:

En cas d’establiments nous:
a) Que tinguin llicència d’obertura, autorització de traspàs o la comunicació en data del 2017

En cas d’establiments nous o ja existents:
b) Que puguin acreditar una reforma o ampliació feta durant el 2017
c) Que hagin creat un mínim de tres llocs de treball al 2017 i que els llocs de treball continuïn vigents
d) Que puguin acreditar la creació d’un producte o serveis innovador, o bé millores en la comercialització del producte o serveis durant el 2017

El període per a sol·licitar aquesta subvenció és del 9 de maig al 9 de juny de 2018, i s’ha de fer a l’OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) de l’Ajuntament, mitjançant la sol·licitud normalitzada i adjuntant la documentació requerida.

Podeu consultar al web www.laseu.cat, o bé als documents adjunts, les bases reguladores i la convocatòria d’aquest ajut (on s’especifica els requisits mínims, les categories i despeses subvencionables, el procediment de sol·licitud i el d’atorgament, així com la resta de criteris procedimentals). També adjuntem els documents del model de sol·licitud i els necessaris pel posterior pagament de l’ajut.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell (promocio@aj-laseu.cat, o al telèfon 973 350 010, ext. 8027 o 8090).

DOCUMENTS DESCARREGABLES

BASES- SE- BSU 2017-002 Bases promoció municipi 2018
CONVOCATORIA- ANNEX 1- model sol.licitud. promocio_municipi_2018
CONVOCATÒRIA-PE-ASP2018-001 Convocatòria ajuts promoció municipi
INTERVENCIO_Sol.licitud Transferencia Bancaria_Formulari (1)
INTERVENCIO_Sol-licitud_Alta Creditors_Formulari